Sportiviteit&Respect

Met het opstellen van “10 spelregels” wil DETO aange­ven welk gedrag. welke houding de vereniging van de leden, vrijwilligers, (on)betaald kader en de ouders van onze jeugd­leden verwacht bij alle verenigingsactiviteiten . De meeste regels worden –gelukkig- als vanzelfsprekend beschouwd zodat velen van u zoiets zullen hebben als “möt dat noe? “. De vereniging acht het in ieders belang dat de verwachtingen op papier worden gesteld, zodat het voor iedereen duidelijk is wat van hem/haar wordt verwacht. Voor de jeugd hanteren wij de zogeheten Kanjerafspraken. Deze worden hierna toegelicht.

Voor de spelers gelden de volgende spelregels:

 1. Ik ga met plezier naar DETO!
 2. Ik zet mijn tas, fietsen of auto op de daarvoor bestemde plaatsen.
 3. Ik ben er altijd! Als ik niet kan meld ik mij af.
 4. Ik geef alleen mijn mening op de juiste positieve toon en plaats.
 5. Ik zal mij sportief gedragen, en na de wedstrijd geef ik de tegenstander de hand!
 6. Ik zal de besluiten van de scheidsrechters accepteren.
 7. Ik houd de kleedkamer en sportpark schoon en netjes.
 8. Ik ben zuinig op de materialen van de vereniging.
 9. Ik zal een positief voorbeeld zijn voor anderen/jeugd.
 10. Ik zet mij in voor DETO.

Voor de supporters/ouders gelden de volgende spelregels:

 1. Ik ga met plezier naar DETO!
 2. Ik stimuleer onze spelers om mee te doen, ook al zit het even tegen.
 3. Ik toon betrokkenheid bij de spelers en zal altijd de beste (team) supporter zijn.
 4. Ik steun de trainer/leider bij de wedstrijd en laat hen de koers uitzetten.
 5. Ik ben positief langs de lijn (voorbeeldfunctie).
 6. Ik respecteer de besluiten van de scheidsrechter.
 7. Ik geef alleen mijn mening op de juiste positieve toon en plaats.
 8. Ik wijs onze spelers op onze “spelregels”.
 9. Ik rij en was bij toerbeurt.
 10. Ik zet mij in en help zo mogelijk bij de teambegeleiding en steun, waar mogelijk, de club.

Voor de jeugd gelden de volgende Kanjerafspraken:

 1. We helpen elkaar
 2. We vertrouwen elkaar
 3. We lachen elkaar niet uit
 4. Niemand speelt de baas
 5. Niemand doet zielig
 6. We respecteren onszelf en anderen

Voor verdere informatie over de Kanjermethode klikt u hier.DETO: meer dan voetbal alleen

Sportiviteit en respect: onze “10 spelregels”

Plezier maken doen we samen!

s