AVG

AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Ook voetbalverenigingen hebben te maken met het verwerken van persoonsgegevens.

Verenigingen krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met gegevens van personen

Eind mei 2018 wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen door een privacywetgeving die geldt in de gehele Europese Unie (EU): de AVG. Deze wet versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus voetbalclubs, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens. Concreet houdt dit in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers en fans. Met deze documentatieplicht kunnen clubs aantonen dat zij voldoen aan de AVG.

In ons nieuw ontworpen aanmeldingsformulier, vragen wij leden of v.v. DETO gebruik mag maken van foto en/of videomateriaal die door DETO gemaakt zijn en voor haar social media kanalen gebruikt mag worden.
Huidige leden kunnen via secretaris@deto.nl kenbaar maken dat zij geen toestemming geven voor het publiceren de gemaakte foto's en\of video's op de sociale mediakanalen van v.v. DETO.
AVG DETO Twenterand

 Protocol informatiebeveiligingsincidenten en datalekken DETO.

s