Bijzondere leden

Bijzondere leden

Zoals elke vereniging zijn bij onze vereniging vrijwilligers onmisbaar.
Vrijwilligers die zich jarenlang dienstbaar maken (of hebben gemaakt) voor de
vereniging kunnen door het bestuur worden benoemd tot lid van verdienste of
zelfs erelid.

 
s