Aan- of afmelden als lid

AAN- of Afmelden als lid

Lidmaatschap
Het verenigingsjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar. Het lidmaatschap wordt tot wederopzegging aangegaan. Dit betekent dat een lid contributie verschuldigd is voor een heel seizoen.

Aanmelden dient schriftelijk plaats te vinden. aanmeldingsformulier dienen digitaal aangeleverde te worden. ledenadministratie@deto.nl

Opzegging
Opzeggen kan alléén schriftelijk en vóór 1 juni bij de ledenadministratie nadat aan alle betalingsverplichtingen van het afgelopen seizoen is voldaan. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap, blijft de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd.
Uiteraard willen wij als bestuur graag weten waarom u uw lidmaatschap beëindigd. Wilt u daarom zo vriendelijk zijn het afmeldingsformulier in te vullen? Alvast bedankt voor uw medewerking.

Wijzigingen
Alle wijzigingen die van belang zijn voor het lidmaatschap bijvoorbeeld adres, rekeningnummer e.d. moeten worden doorgegeven aan de ledenadministratie.

Gegevens ledenadministratie:
Nessah van het Laar
Ledenadministratie DETO.
Esrand 29
7672 BE Vriezenveen
email : ledenadministratie@deto.nl

 
s