Aan- of afmelden als lid

Aan- of afmelden als lid

Aanmelden

Meld je aan via het aanmeldingsformulier en vul je gegevens in. Je ontvangt van de Ledenadministratie een bevestiging en je bent direct welkom om te trainen.
Het lidmaatschap wordt verzorgd door de Ledenadministratie met ondersteuning van UwContributie.nl voor de betaling.
Bij aanmelding verleen je tot wederopzegging een machtiging aan DETO om contributie per kwartaal, boetes en eigen bijdrages voor activiteiten automatisch af te schrijven.

Afmelden

Alleen schriftelijk via het afmeldingsformulier (per e-mail) voor 1 juni (één maand voor het einde van het voetbaljaar) bij de Ledenadministratie. De contributie is verschuldigd voor een heel verenigingsjaar. Uitzonderlijke situaties kunnen worden neergelegd bij de Ledenadministratie en alleen het bestuur kan anders besluiten.
Bij opzegging van het lidmaatschap zal DETO de door jou afgegeven machtiging aan het eind van het seizoen automatisch stopzetten. Je hoeft dan niets te ondernemen.

s