Aan- of afmelden als lid

Aan- of afmelden als lid

Aanmelden

Meld je aan door het invullen van dit aanmeldingsformulier en stuur deze naar ledenadministratie@deto.nl. Indien je 16 jaar of ouder bent, moet je tevens een kopie van je identiteitsbewijs meesturen.

Je ontvangt van de Ledenadministratie een bevestiging en je bent direct welkom om te trainen. De coordinator van de betreffende leeftijdsgroep zal contact opnemen voor de eerste training.

Spelende leden vanaf 12 jaar moeten een gelijkende foto opvoeren in de voetbal.nl-app voor de digitale spelerspas.

Spelende leden vanaf 17 jaar moeten eenmalig het KNVB-spelregelbewijs halen om wedstrijden te mogen spelen. Dit bewijs blijft geldig indien goed gekoppeld aan het bondsnummer*, ook wanneer van club wordt gewisseld of na een tussenperiode weer gestart wordt met voetbal. *Gebruik voor het behalen van het spelregelbewijs online het emailadres wat bekend is bij de ledenadministratie.

Het lidmaatschap wordt verzorgd door de Ledenadministratie met ondersteuning van UwContributie.nl voor de betaling.
Bij aanmelding verleen je tot wederopzegging een machtiging aan DETO om contributie per kwartaal, boetes en eigen bijdrages voor activiteiten automatisch af te schrijven.

Afmelden

Afmelden kan alleen schriftelijk via email voor 1 juni (één maand voor het einde van het voetbaljaar) via ledenadministratie@deto.nl

Vermeld daarbij je naam en je bondsnummer indien spelend lid. De contributie is verschuldigd voor een heel verenigingsjaar. Uitzonderlijke situaties kunnen worden neergelegd bij de Ledenadministratie en alleen het bestuur kan anders besluiten.
Bij opzegging van het lidmaatschap zal DETO de door jou afgegeven machtiging aan het eind van het seizoen automatisch stopzetten. Je hoeft dan niets te ondernemen.

Als DETO vinden we het jammer dat je stopt met voetballen en hopen dat je daarom de reden van afmelding in de mail wilt vermelden.

s