Aanmelden als lid

Aanmeldingsformulier DETO


Nieuwe leden vanaf 16 jaar dienen bij dit formulier een kopie van een geldig legitimatiebewijs te voegen

De digitale spelerspas is verplicht voor ieder lid van de KNVB van 11 jaaren ouder dat wenst deel te nemen aan beker-en competitiewedstrijden.Demobiele digitaleSpelerspasis onderdeel van de Wedstrijdzaken-app.Deze app is beschikbaar voor IOS en Android en voor iedereen te downloaden.Voor verdere informatie kun u een mail sturen naar wedstrijdzaken@deto.nl


Doorlopende machtiging SEPA


Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan DETO te Vriezenveen om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag3) van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van DETO te Vriezenveen. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

3) verschuldigde bedragen bestaan uit contributie en door de KNVB aan de speler opgelegde boetes (gele en rode kaarten)

Naam : DETO
Adres : Schout Doddestraat 48
Postcode : 7671 GT
Woonplaats : Vriezenveen
Land : Nederland
Incassant ID : NL43ZZZ400742470000
Kenmerk machtiging : Contributie DETO
Reden betaling : Contributie en overige financiele verplichting

Contributie betaling:
De contributie wordt via een doorlopende machtiging (SEPA) afgeschreven.De contributie wordt vooraf per kwartaal geiind in de maanden juli, oktober, januari en april (einde van de maand).

Bij zeer hoge uitzondering is het mogelijk omde contributie per factuur te betalen. Indien men van deze betalingswijze gebruik wenst te maken dient de contributie voor een geheel jaar vóóruit betaald te worden. Tevens zitten hier wel extra kosten aan verbonden, nl. € 2,50 per factuur.

Afmelden als lid:
Afmelden dient altijd schriftelijk (of per email) te gebeuren bij de ledenadministratie@deto.nl (afmelden bij uw leider of trainer is NIET voldoende). Bij afmeldingen gedurende het lopende seizoen (na 1 juli) is de contributie verschuldigd voor een geheel seizoen.

Privacyverklaring:
Onze vereniging verwerkt uw persoonsgegevens conformde privacyverklaring. www.deto.nl

 
s