Gedragsregels

NOC*NSF heeft gedragsregels opgesteld. Alle landelijke sportbonden, waaronder de KNVB, onderschrijven deze regels.

Deze regels hebben als doel om de sport veilig, eerlijk, integer, gezond en vooral leuk te houden. Voor iedereen. Dus ook voor jou als bestuurder, scheidsrechter, trainers/coach en sporter.

In bijgaande links van het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF, vind je de gedragscode voor functionarissen, de gedragscode voor trainers en leiders, de gedragscode voor scheidsrechters en de gedragscode voor sporters.

DETO Twenterand heeft een vertrouwenspersoon aangesteld waarvan de contactgegevens onder clubinfo / vertrouwenspersoon te vinden is. Deze vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag en een lid hierover wil praten.

s