Nieuws

 

De DETO nieuwsbrief wordt per mail verspreid naar iedereen die zich via de site heeft aangemeld voor deze brief en naar alle geregistreerde leden. Met deze link is de editie van juli 2022 te lezen.

s