Nieuws

 

Het bestuur van DETO nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze ALV, die wegens coronamaatregelen al twee keer eerder werd uitgesteld, zal digitaal gehouden worden op maandag 25 januari 2021 vanaf 20.00 uur.

Leden die deze digitale ALV willen bijwonen, dienen zich voor zaterdag 23 januari a.s. aan te melden middels een e-mail bericht aan de secretaris, de heer John van Mil, via :  secretaris@deto.nl

Aangemelde leden ontvangen uiterlijk een dag voorafgaand aan de ALV een link waarmee de ALV kan worden bijgewoond.

De agenda voor de ALV vindt u middels deze link.

Bestuur DETO Twenterand

s