Nieuws

 

Het bestuur heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) van maandag 26 oktober a.s. afgelast. Met de huidige geldende corona maatregelen is het niet mogelijk om fysiek op een goede manier een ALV te houden.De ALV is nu vastgesteld op maandag 7 december 2020, uiteraard onder voorbehoud van eventuele dan geldende maatregelen.

Tevens is besloten dat de nieuwe kandidaten voor het bestuur per maandag 26 oktober in hun nieuwe functie zullen starten want er zijn naar aanleiding van de aankondiging van de ALV, enkele weken geleden, geen tegenkandidaten ingediend voor de beoogde kandidaten.

Dit betekent concreet dat Derby Krommendijk vanaf maandag 26 oktober de voorzitterstaken van Arjan Goosselink overneemt en dat Henrique Vossebeld de portefeuille TC jeugdzaken zal behartigen als bestuurslid.

Indien er stemgerechtigde leden zijn die bezwaar hebben tegen bovenstaande gang van zaken, dan gelieve dit zo spoedig mogelijk per email kenbaar te maken met argumenten, uiterlijk voor zaterdag 24 oktober a.s. via secretaris@deto.nl .

Mochten er geen bezwaren worden ontvangen, dan gaan wij ervan uit dat onze leden akkoord zijn met bovengenoemd besluit en zullen wij dit in de ALV van maandag 7 december officieel bekrachtigen. Er zal deze avond dan tevens afscheid worden genomen van onze huidige voorzitter Arjan Goosselink.

Bestuur DETO Twenterand

s