Nieuws

 

Zoals iedereen ongetwijfeld vernomen zal hebben, heeft onze regering een groot aantal versoepelingen met betrekking tot de corona maatregelen aangekondigd per woensdag 1 juli a.s. waar we als DETO bestuur uiteraard content mee zijn.

Als we deze versoepelingen samenvatten voor onze vereniging betekent dit:

 • -de kantine mag vanaf 1 juli weer open met inachtneming van strakke regelgeving;
 • -er mag door alle teams weer gevoetbald worden en ook wedstrijden zijn weer mogelijk, uiteraard ook met inachtneming van de gebruikelijke regels;

We zijn daarom blij dat we langzamerhand weer steeds meer DETO mensen op ons sportpark mogen ontvangen en dat er weer gevoetbald mag worden. Ook willen we onze leden bedanken voor hun steun en support in de achter ons liggende corona periode. Iedereen is de club blijven steunen door dik en door dun en middels het betalen van de contributie, ook in de tijd dat er even geen voetbal was. We gaan ervan uit dat iedereen dit ook blijft doen en dat we vanaf nu weer met voetbal bezig kunnen zijn en leden elkaar weer in gezellige omstandigheden kunnen ontmoeten en dat een nieuwe corona golf uitblijft en uiteraard dat iedereen gezond blijft.

Kantine openstelling

Onze kantine gaat met ingang van 1 juli weer open volgens het gebruikelijke vakantieschema, net als in voorgaande jaren. Dat wil zeggen dat de kantine uitsluitend op de volgende dagen en tijdstippen is geopend:

 • donderdagavond vanaf 19.00 – 24.00 uur
 • zaterdagmiddag vanaf 15.00 – 19.00 uur

Indien er meer bezoekers zijn dan we binnen kunnen plaatsen, dient men bij veld 2 gebruik maken van het speciaal aangelegde terras met tafels en maximaal 150 zitplaatsen.

De volgende regels gelden in en rondom de kantine en op het terras:

 • -Bij klachten: laat je testen en blijf thuis
 • -Schud geen handen
 • -Neem 1,5 meter afstand in acht
 • -Ingang via de hoofdingang en vertrekken via de aangegeven routing richting fietsenstalling en parkeerplaats
 • -Bij binnenkomst handen reinigen bij de desinfectie zuilen
 • -Er zijn uitsluitend zitplaatsen. Iedereen moet zitten
 • -De tafels en stoelen mogen niet uit de vakken verplaatst worden
 • -Wie buiten zit, blijft buiten, wie binnen zit blijft binnen.
 • -Bezoekers op het terras gebruiken de sanitaire voorzieningen in kleedkamer 19 en 20
 • -De voorkeur gaat uit naar contactloos betalen, maar is uiteraard niet verplicht
 • -We volgen de instructies van kantinepersoneel c.q. bestuursleden op
 • -Bij het niet opvolgen van instructies en regels zijn eventuele opgelegde boetes door instanties voor eigen rekening van de bezoeker
 • -We houden het gezellig !

We gaan ervan uit dat iedereen de regels kent en zich hieraan gaat houden. Indien dit niet mogelijk is zijn we helaas genoodzaakt om het sportcomplex weer te sluiten en aan bovenstaande ook geen vervolg te geven.

Zomerstop

Voor wat betreft het voetbalgedeelte zijn we inmiddels bijna toe aan de zomerstop en staan we op de drempel van de (school)vakanties. Ons kunstgrasveld wordt in de loop van juli vervangen door een nieuwe kunstgrasmat. We hopen dat deze ergens eind augustus weer gereed zal zijn om op te spelen. Houd de team-apps en email in de gaten voor de aftrap van het nieuwe voetbalseizoen. Het zal dan ook zo zijn dat er teams enkele weken op natuurgras moeten trainen in verband met bovenstaande vervanging van het kunstgras.

Buiten de openingstijden van de kantine is het DETO complex gesloten. Er mag dan ook niet door jeugd worden gevoetbald op onze velden.

Onderhoud velden en kantine

Ons natuurgras ligt er met uitzondering van veld 4 (Oude Kerkhof) prima bij. De grasmatten hebben meer dan de gebruikelijke rust gehad en de gemeente is dit jaar eerder dan ooit begonnen met het groot onderhoud. Wel is er veel gesproeid in verband met de droge omstandigheden. Ook is er inmiddels een vaste waterleiding aangelegd naar veld 4 om daar ook structureel te kunnen sproeien. Dit met dank aan onze sponsor Leemans Groep (materieel) en Jan Reekers met z’n team voor alle uren die men hierin gestoken heeft.

Wie in de kantine komt zal zien dat het schilderwerk een opfrisbeurt heeft gekregen door Rudy Harmelink. Daarnaast heeft een grote groep (nieuwe) vrijwilligers de kantine een grote schoonmaakbeurt gegeven onder leiding van Ina de Jong en Roelien Reekers. Ook hier is een woord van dank op z’n plaats!

Kledinglease

Zoals u elders op onze website al heeft kunnen lezen is er ook veel gebeurd op het gebied van kleding. Nadat iedereen de kleding had ingeleverd zijn inmiddels de meeste tassen alweer uitgedeeld aan de teams voor komend seizoen. Hier is veel werk verzet door Gerrit Eshuis, Henrique Vossebeld en een vernieuwd team van vrijwilligers ! Ook staat het nieuwe kledinglease reglement op de website.

Wat zijn we zonder vrijwilligers?

Er is ondanks de corona tijd dus toch nog best veel gebeurd en veel werk verzet binnen de club. Ook de werkgroep Toekomst DETO Twenterand heeft de werkzaamheden weer opgepakt. Dit heeft al geresulteerd in vele nieuwe vrijwilligers die bij bovenstaande zaken hebben geholpen. Ook heeft de selectiecommissie de gesprekken met diverse kandidaat kaderleden inmiddels weer opgestart. We gaan ervan uit dat de selectiecommissie de resultaten hiervan na de vakantieperiode aan het bestuur kan presenteren.

Rest ons om u allemaal weer veel plezier te wensen als u een bezoek brengt aan DETO en ook alvast een hele fijne vakantie toegewenst !

Bestuur DETO Twenterand

s