Nieuws

 

Hieronder een overzicht van de nieuwe contributiebedragen zoals deze gelden per 1 juli 2020 voor seizoen 2020-2021. Bij de vaststelling is rekening gehouden met de inflatiecorrectie zoals dit in de ALV is vastgesteld.


s