Nieuws

 

Donderdag 27 november vond de tweede info avond van de werkgroep 'Toekomst vv DETO' plaats. Deze avond werden de leden bijgepraat over de vorderingen van de werkgroep. Vele leden hadden de moeite genomen om mee te praten over de gemaakte stappen van de werkgroep. Maar liefst 10 ronde tafel gesprekken gaven weer mooie input om de missie van DETO, eerder gelanceerd die avond, te gaan vertalen naar de (voetbal)praktijk. 

De missie

"DETO BIEDT EEN SPORTIEVE OMGEVING

WAAR VOETBAL LEIDT TOT VERBINDING TUSSEN MENSEN.

EEN PLEK VOOR JONG & OUD, WAAR MEN ZICH THUISVOELT,

WAAR SOCIALE CONTACTEN ONTSTAAN EN WORDEN ONDERHOUDEN.

BIJ DETO GAAN PRESTATIE EN PLEZIER HAND IN HAND"

en de kernwaarden

"Breed opleiden", "één DETO" en "we zijn de samenleving"

gaven voldoende gespreksstof om tot mooie plannen te komen voor de toekomst van vv DETO.

Essentieel voor een gezonde toekomst is een duidelijk vrijwilligersbeleid, oftewel iedereen dient zijn of haar steentje bij te dragen om te ervaren samen te kunnen voetballen bij een vereniging.

Tijdens de avond werd uitgelegd wat de verdere planning is, nl:

De tweede week van januari 2020 zullen door de werkgroepsleden persoonlijk bij alle leden info pakketjes met daarin een inventarisatieformulier, worden afgegeven. 1 a 2 weken later zullen de ingevulde formulieren door de werkgroepleden worden opgehaald.

Er zijn meer dan 500 vrijwilligers functies binnen DETO, daar moet toch voor iedereen wat bij zitten om op te pakken!!

Een speciale selectiecommissie zal naar aanleiding van de voorkeuren van de leden gaan inventariseren en zij zullen zorgen dat iedereen wat kan gaan doen binnen DETO. Medio maart zal een speciale ALV worden georganiseerd om de nieuwe bestuursleden en kaderleden te presenteren. De periode die vervolgens aanbreekt is de overdracht van taken van het huidige bestuur naar het nieuwe bestuur zodat alles gewoon door kan gaan en dat met ingang van het nieuwe seizoen de nieuwe opzet van de organisatiestructuur kan worden uitgevoerd. Is het dan af?? Nee, dan begint het pas en daar hebben we elkaar voor nodig om de missie die we met elkaar hebben afgesproken te gaan uitvoeren om ook in de toekomst mooie herinneringen te maken bij onze voetbalvereniging DETO.

s