Nieuws

 

Carintreggeland gaat per 1 december a.s. van maandag tot en met vrijdag dagopvang bieden aan demente ouderen bij DETO Twenterand. Dit maakte DETO-voorzitter Arjan Goosselink afgelopen donderdag bekend tijdens de goed bezochte Algemene Ledenvergadering van de club. Het optimaler benutten van de accommodatie op momenten dat er niet gevoetbald wordt, past perfect in de plannen die de club heeft voor de komende jaren.

Penningmeester Erik Eshuis kon een een fraai batig saldo presenteren over het afgelopen seizoen en verder werden de leden bijgepraat door gastspreker Frederik Jaspers Faijer over de stand van zaken van het project “Toekomst DETO” waarin wordt toegewerkt naar de gewenste organisatiestructuur in combinatie met een gedetailleerd vrijwilligersbeleid waarbij iedereen wordt betrokken bij de club. Op 28 november aanstaande is er een grote info avond voor alle leden, ouders en overige belangstellenden. De voorzitter gaf bij de bestuursverkiezing aan nog tijdelijk herkiesbaar te zijn, totdat bovengenoemd project is afgerond in het voorjaar van 2020. Erwin Hulsegge en Richard van het Laar namen afscheid van het bestuur, maar blijven wel als vrijwilliger verbonden aan DETO. Secretaris John van Mil en bestuurslid Vrouwenvoetbal Jessica Torny werden herkozen voor de komende vier jaar. Bestuurslid Huib Eshuis praatte de vergadering bij over de stand van zaken rondom het Vitale Sport- en Beweegpark “Het Midden”.Een rapport van Sweco ligt momenteel bij de politiek en verwacht wordt dat er de komende maanden door college en gemeenteraad een besluit wordt genomen of de fraaie plannen al dan niet doorgaan. Verder werden Harm Kuper, Rudy Harmelink, Richard van het Laar en Erwin Hulsegge door de vergadering benoemd als “Lid van Verdienste” van DETO. Harm Kuper heeft inmiddels 42 jaar als clubscheidsrechter gediend en maakte in het verleden deel uit van bestuur en jeugdbestuur. Rudy Harmelink zet zich al sinds jaar en dag in voor de club waarbij met name zijn schilderwerkzaamheden tijdens de zomervakanties in het oog springen. Verder is hij, aldus de voorzitter, “een manusje van alles”. Erwin Hulsegge en Richard van het Laar werden benoemd vanwege de recente bestuurswerkzaamheden en ook in de periode daarvoor waren beide heren al uitgebreid binnen DETO aan het werk als vrijwilliger in diverse functies. Het viertal werd door het bestuur in de bloemetjes gezet en ontvingen een bijpassende oorkonde.

Aan het eind van de vergadering werd Annie Bruins, al jaren Lid van Verdienste, ook nog even naar voren geroepen en in de bloemetjes gezet vanwege het feit dat ze na 55 jaar stopt als barvrijwilliger op de zaterdagochtend. Een prestatie om “u” tegen te zeggen.

s