Nieuws

 

Afgelopen donderdag 27 juni vond de informatieavond plaats voor leden, ouders en overige relaties van DETO inzake de toekomst van de club en in het bijzonder over de organisatie en het vrijwilligersbeleid. Deze was georganiseerd door de werkgroep “Toekomst DETO” onder leiding van Frederik Jaspers Faijer.

Zo’n 100 belangstellenden werden welkom geheten door voorzitter Arjan Goosselink, die het doel van de avond en de aanleiding hiervoor kort introduceerde voor de aanwezigen. Hierna was het de beurt aan werkgroep voorzitter Frederik Jaspers Faijer die na een fraaie introductie van de onderwerpen de aanwezigen verdeelde in 10 groepen . Deze groepen gingen in een zogenaamd “verenigingsgesprek” aan het werk met een aantal stellingen over DETO en mochten met een aantal kernwoorden aangeven wat DETO voor hun betekent. Aan het eind van het programma was er een terugkoppeling voor alle groepen. De werkgroep gaat met deze input verder aan het werk, want er werd unaniem ingestemd met het voortzetten van dit project. De volgende informatieavond wordt gepland in oktober 2019. Houd hiervoor de website en social media in de gaten.

s