Nieuws

 

Hieronder een overzicht van de nieuwe contributiebedragen zoals deze gelden per 1 juli 2019 voor seizoen 2019-2020.  Bij de vaststelling is rekening gehouden met de inflatiecorrectie zoals dit in de ALV is vastgesteld.


s