Nieuws

 

Op vrijdag 11 mei is ons erelid en oud-voorzitter Jan Bruins na een periode van afnemende gezondheid overleden. Jan Bruins is 83 jaar geworden.

Jan Bruins begon vanuit zijn ouderlijk huis in De Pollen met voetballen bij DETO en is er nooit meer weggegaan. Jan was eerst actief als jeugdleider en zat in het jeugdbestuur en vanuit het jeugdbestuur nam hij in 1978 zitting in het hoofdbestuur van DETO. In 1986 werd hij voorzitter van DETO. Voorzitter bleef Jan tot 1995 toen hij werd opgevolgd door Gerrit Abbink. Voor zijn verdiensten voor DETO werd hij samen met zijn kompaan Hans van het Laar door de KNVB onderscheiden met de Gouden speld. Bij zijn afscheid als bestuurslid in 2006 (na 28 jaar!) werd Jan benoemd tot Erelid van DETO.

Jan en Annie Bruins kregen twee dochters; Marianne en Ineke. De hele familie Bruins was en is enorm betrokken bij DETO. Annie en Marianne werden voor hun verdiensten voor DETO in 2012 benoemd tot Leden van verdienste. Kleinzoon Mathijn Schepers voetbalde 10 jaar in DETO 1.

Jan Bruins zullen we ons vooral blijven herinneren als één van de mannen die DETO hebben gemaakt tot wat het nu is. Altijd actief bij de club, als er gebouwd moest worden, als de douches niet warm werden, als er iets kapot was dan werd er nooit tevergeefs een beroep op Jan gedaan. Nagenoeg al het installatie werk bij DETO heeft Jan zich mee bezig gehouden.

Jan was ook één van de oprichters van onze VUT ploeg.

DETO wenst Annie, Marianne en Ton, Ineke en Gerard en alle klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

s