Nieuws

 

Op zaterdag 6 januari werd de traditionele Nieuwjaarsreceptie gehouden in de kantine. Tegen 15.00 uur stroomde de kantine vol met leden, vrijwilligers, sponsoren en overige belangstellenden. Tevens was burgemeester Van der Kolk van de partij namens het gemeentebestuur.

Voorzitter Arjan Goosselink blikte met de aanwezigen terug op het afgelopen jaar. Een jaar waarin weer van alles is gebeurd binnen DETO. Zo kwamen o.a. langs: de prestaties van het eerste team, dat in het eerste half jaar de club in spanning liet omtrent handhaving en de zeer knappe prestaties in het tweede halfjaar waardoor het elftal nu meedoet om de prijzen in de eerste klasse D. Verder werd gesproken over de in 2017 gerealiseerde vernieuwingen en verbeteringen in de kantine waarbij de fraaie BEBO vloer in het oog springt. Daarnaast waren er het succesvolle Businessclub toernooi met afsluiting door Django Wagner, het Advidex Meidenvoetbaltoernooi, het Mini WK, het 50-jarig jubileum van de Supportersvereniging enzovoort. Uiteraard werden deze middag ook de vrijwilligers in het zonnetje gezet want zonder vrijwilligers is er geen voetbalclub.

Ook werd vooruitgeblikt door de voorzitter. De club gaat door met het onderhoud en verbeteren van de accommodatie in 2018. In 2018 bestaat DETO op 1 juli a.s. 70 jaar. Ondanks dat dit geen echt kroonjaar betreft, gaat de club hier wel aandacht aan besteden op gepaste wijze. Er komt eind juni een DETO avond waarop oudere leden (sommigen van het eerste uur) hun prachtige verhalen en anekdotes gaan delen met de aanwezigen. Richting gemeente werd gesproken over de betrokkenheid van de sportclubs bij de nieuwe Sport- en Beweegvisie van de gemeente Twenterand. Daarnaast werd de ambitie van een aantal sportverenigingen op “Het Midden” besproken waarbij men in de toekomst een Vitaal Sport- en Beweegpark “Het Midden” wil realiseren waar sporten, bewegen, wonen en zorg elkaar moeten gaan verbinden en mensen van jong tot oud moeten kunnen sporten en bewegen op goede multifunctionele accommodaties.

De voorzitter besloot de nieuwjaarstoespraak met het toewensen van de aanwezigen van een sportief, succesvol maar bovenal een gezond 2018 waarna iedereen nog gezellig enkele uurtjes bijeen bleef.

s