Nieuws

 

Hierbij nodigt het bestuur alle leden van DETO uit voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering die wordt gehouden op maandag 19 juni a.s.

Onderstaand de agenda:

AGENDA

Voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op maandag 19 juni 2017 om 20.00 uur in de kantine


1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Vervolg op Algemene Ledenvergadering oktober 2016 / Strategische visie

4. Voorstel contributieverhoging

5. Rondvraag

6. Sluiting

s