Nieuws

 

Het bestuur wil graag een vervolg geven aan de in de ALV van oktober 2016 gepresenteerde meerjarenplannen en de daarmee gepaard gaande investeringen. Daarom worden alle leden van DETO uitgenodigd voor de buitengewone algemene ledenvergadering die wordt gehouden op maandag 19 juni a.s. in de kantine. Aanvang 20.00 uur.

Op de agenda staan : strategische visie richting 2023 (75 jarig jubileum) en een voorstel tot contributieverhoging ingaande 1 juli 2017.

Het Bestuur

s