Bestuursnieuws

Bestuursnieuws

Op deze pagina komen de bestuursbesluiten die na elke bestuursvergadering (2e dinsdag van de maand) zijn genomen alsmede andere belangrijke zaken die van belang zijn voor iedereen.

Uit de Algemene Ledenvergadering van 27 oktober 2014:

-Jaarverslag 2013-2014

10 juni 2014

De contributie wordt met ingang van het nieuwe seizoen aangepast met de inflatiecorrectie conform in het verleden is vastgesteld tijdens de ALV. De nieuwe tarieven vindt u in de nieuwsberichten.

12 november 2013

-Bestuursbesluit 11 juni inzake BBQ intern toernooi is teruggedraaid. BBQ is gratis en wordt gesponsord.

10 september 2013

Na de overgang van Eredivisie Live naar Fox Sports is het maandtarief voor voetbalverenigingen fors verhoogd naar € 100,- per maand. Het bestuur heeft besloten om vanwege deze reden het contract met Fox Sports met ingang van oktober 2013 op te zeggen.

11 juni 2013

-Tijdens kampioensfeesten zal vanaf heden geen gratis drank meer worden verstrekt. Iedereen betaalt € 1,- per consumptie, waarbij het kampioensteam een gratis aantal consumptiemunten zal worden aangeboden door de vereniging.

-Tijdens het intern toernooi zal de BBQ niet langer gratis zijn, maar moet voor vlees betaald worden met consumptiemunten.


 
s